Polityka prywatności - E-stoliki.pl

E-stoliki.pl
szt.
E-stoliki.pl
szt.
Przejdź do treści
Polityka prywatności
Polityka prywatności serwisu www.e-stoliki.pl
1. Informacje ogólne
Niniejsza  Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych  osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez  nich z usług firmy Blachmetal Karp Magdalena poprzez serwis  www.e-stoliki.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
Blachmetal Karp Magdalena, ul. Świętej  Jadwigi Królowej 43a, 37-300 Leżajsk, NIP: 6020048987, Regon: 366719182,  e-mail: info@e-stoliki.pl, tel. +48 606 612575.
3.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy  wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu  danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale  sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o  ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą  elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach  prawa wspólnotowego.
4. Dane  Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika  oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w  celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (polityka "cookies").
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji  konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu  informacyjnego.
8. Dane osobowe  pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom  trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9.  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej,  która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i  zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności  serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej,  ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój  naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w  sposób widoczny i zrozumiały na stronie www.blachmetal.pl
11.  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie  strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden  sposób nadzorowane przez serwis www.blachmetal.pl Strony te mogą  posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z  którymi zalecamy się zapoznać.
W  razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki  prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce  Kontakt.
Polityka prywatności
Blachmetal Karp Magdalena
ul. Świętej Jadwigi Królowej 43a
37-300 Leżajsk, Polska
NIP: 6020048987
Regon: 366719182
e-mail: info@e-stoliki.pl
mobile +48 606612575

Zamówienia można składać całą dobę, odpowiadamy w miarę możliwości jak najszybciej.
Wróć do spisu treści